Δέσποινα Κάντα

Πολιτικός επιστήμονας, Συγγραφέας

Η Δέσποινα Κάντα είναι πολιτική επιστήμονας, απόφοιτη του Πανεπιστημίου Κρήτης.  Γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη και έχει καταγωγή απο την Λευκίμμη της Κέρκυρας.

Έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές της στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ολικής Ποιότητας με Διεθνή Προσανατολισμό – MBA TQM International» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπως και στο Πρόγραμμα «MA in Governance» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization – EPLO), ως υπότροφος του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ).

Intro
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το Βιβλίο

Στρατηγικό Management για Πολιτικά Κόμματα

Λίγα λόγια για το βιβλίο...

 Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται μια θεωρητική προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο τα πολιτικά κόμματα θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη φιλοσοφία, τα πρότυπα διοίκησης και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στις επιχειρήσεις-πρότυπα, όσον αφορά στον τρόπο λήψης αποφάσεων και στον σχεδιασμό των πολιτικών. 

Για την καλύτερη κατανόηση και τον εντοπισμό των «κοινών τόπων» μεταξύ των δύο αυτών πεδίων, γίνεται ατομική και συνδυαστική ανάλυση των αντικειμένων που εξετάζονται. 

 Στο εν λόγω πόνημα αποδίδεται, με την προσήκουσα επιμέλεια, μια σφαιρική εικόνα για θέματα που αφορούν στην τυπολογία των πολιτικών κομμάτων και την εξέλιξή τους, στα μοντέλα της δημόσιας διοίκησης, στους σύγχρονους προβληματισμούς γύρω από τα πολιτικά κόμματα, στα πρότυπα διοίκησης των επιχειρήσεων, στη μελέτη του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος αυτών κ.ά. 

Image link
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΝΤΑ

Αρθρογραφία, Συνεντεύξεις, Ομιλίες

Διαβάστε τις συνεντεύξεις, τις ομιλίες και την αρθρογραφία της συγγραφέως